Fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, behandeld met oefeningen, massage of verschillende vormen van fysische therapie.De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. Het is altijd de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol. De fysiotherapeutische zorg richt zich op de oorzaken van gezondheidsproblemen en op de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen, met als doel het bevorderen van de gezondheid met betrekking tot het bewegen in relatie tot participatie in de samenleving. Voortbouwend op het zoeken naar oorzaken schenkt de fysiotherapeut veel aandacht aan preventie. De fysiotherapeut legt de bewegings(on)mogelijkheden van depatiënt vast. Hij onderzoekt op welke wijze het bewegen plaatsvindt om te analyseren waarom de patiënt juist op deze manier beweegt. In de analyse zoekt de fysiotherapeut naar oorzakelijke en beïnvloedbare factoren op basis waarvan hij in samenspraak met de patiënt de doelen en het behandelplan opstelt. Het doel van de behandeling is het optimaliseren van het bewegen van de patiënt uitgaande van zijn vermogens en binnen de mogelijkheden die er zijn.

Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

 • verbeterde functioneren van (deel)gebieden van het lichaam
 • optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening
 • pijn verminderen
 • verhogen van de belastbaarheid
 • hervatten van werk en sport

 

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:

 • pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
 • zwelling van gewrichten
 • krachtsvermindering
 • bewegingsbeperking
 • stijfheid
 • problemen met bewegen
 • evenwichtsstoornissen
 • ademhalingsproblemen
 • vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering a.g.v. een andere onderliggende aandoening
 • Lymfe oedeem

 

Fysiotherapie kent onder andere de volgende specialisaties:

-       Kinderfysiotherapie

-       Arbeidsfysiotherapie

-       Oedeemtherapie

-       Bekkenfysiotherapie

-       Sportfysiotherapie

-       Geriatrische fysiotherapie

-       Psychosomatische fysiotherapie

-       Manuele therapie

Sinds 1 januari 2006 kunnen mensen rechtstreeks een fysiotherapeut bezoeken: voor deze datum had men een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.

Fysiotherapie Muusse en van Deudekom © copyright 2010. All Rights Reserved. - Ontwikkeld door BURO210