Claudicatio intermittens of etalagebenen


Spieren hebben zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren. Zuurstof wordt aangevoerd via het bloed. Slagaders vervoeren bloed van het hart naar alle delen van het lichaam. Bij lichamelijke inspanning zoals lopen, hebben uw beenspieren meer zuurstof nodig dan door de vernauwde slagaders kan worden aangevoerd. Dit zuurstof tekort in de beenspieren zorgt voor verzuring, die u ervaart als pijn, kramp, tintelingen of een stijf gevoel. Door rust te nemen, vermindert de behoefte aan zuurstof in de beenspieren en verdwijnt dit pijnlijke gevoel vaak binnen enkele minuten.

De behandeling van etalagebenen, (gesuperviseerde*) looptraining, is enerzijds gericht op het vertragen van de verdere ontwikkeling van slagaderverkalking en anderzijds op het vergroten van de pijnvrije loopafstand. Uit onderzoek blijkt dat de maximale loopafstand gemiddeld genomen minstens verdubbeld, maar vaak verdrie- of viervoudigd kan worden. Slagaderverkalking is een ouderdomsziekte. Het natuurlijke verouderingsproces van de bloedvaten begint ron het twintigste levensjaar. Leefgewoonten zoals roken, te vet eten, alcohol en weinig bewegen kunnen dit veroudingsproces versnellen.

* onder gesuperviseerd wordt onder begeleiding van een gecertificeerd fysiotherapeut verstaan.

Per 1 januari 2017 worden 37 zittingen fysiotheapie vergoed vanuit de basisverzekering.


Link naar claudicationet

 

 

 

 

Fysiotherapie Muusse en van Deudekom © copyright 2010. All Rights Reserved. - Ontwikkeld door BURO210