Visie & Kwaliteit


ONZE VISIE

We werken graag in een open en gezellige sfeer. Dat houdt in dat we niet alleen behandelaar zijn maar ook een begeleider, een coach met een luisterend oor. Het welslagen van een therapie staat of valt met de inzet van de behandelaar, de patiënt en de daaruit voortvloeiende samenwerking. Een actieve houding van de patiënt speelt hierin een grote rol.

KWALITEIT

Wij staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. Hiervoor dienen wij aan de onderstaande eisen te voldoen:

1) Inschrijving in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
2) Deelname klachtenregeling
3) Verplichte scholing
4) Behalen studiepunten door na- en bijscholing
5) Werken conform de KNGF-richtlijnen
6) Hanteren van het kwaliteitsdeelsysteem
7) Voldoen aan de werkeis (de voorafgaande twee jaren tenminste 8 uur per week werkzaam zijn geweest als fysiotherapeut)
8) Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 30259860

 

Per 1 jan 2013 hebben wij de A-status bij Zorg en Zekerheid.

1312067 ZZ logo A-praktijk

Fysiotherapie Muusse en van Deudekom © copyright 2010. All Rights Reserved. - Ontwikkeld door BURO210