Vergoeding van fysiotherapie in 2020

Algemene informatie over vergoeding van fysiotherapie
Fysiotherapie wordt voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed.

Voor artrose van knie en/of heup geldt dat 12 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed worden. Voor mensen met etalagebenen (claudicatio) geldt dat er 37 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed. Hiervoor heeft u een verwijzing van een arts nodig. Hiervoor is dus geen aanvullende verzekering nodig.

Via de volgende link vindt u het overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars voor onze praktijk:
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapeut/fysiotherapie-muusse-en-van-deudekom

Volwassenen van 18 jaar en ouder
Voor patiënten vanaf 18 jaar geldt, dat behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor chronische patiënten zijn er andere regels.

Kinderen tot 18 jaar
Voor kinderen tot 18 jaar worden de behandelingen merendeels vanuit de basisverzekering vergoed:
- de eerste 18 behandelingen per indicatie per jaar (daarboven vanuit een eventueel aanvullende verzekering van de ouders).
- behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst hebben een volledige dekking vanuit de basisverzekering.

Chronische aandoeningen

De vergoeding van behandelingen voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. Behalve voor mensen met claudicatio intermittens (etalagebenen), daar worden 37 zittingen direct vanuit de basisverzekering betaald. Sinds 2019 vallen de behandelingen voor COPD ook onder de basisverzekering.
De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed, indien u die aanvullende verzekering ook voor fysiotherapie heeft afgesloten.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen.
Voor een overzicht van een selectie van de aanvullende verzekeringen kunt u terecht bij de website van de beroepsgroep van fysiotherapeuten.
Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen PER JAAR wordt vergoed en niet per ZIEKTEGEVAL. Houdt u daar rekening mee.
Er zijn ook veel aanvullende verzekeringen die fysiotherapie volledig vergoeden.

Fysiotherapie Muusse en van Deudekom © copyright 2010. All Rights Reserved. - Ontwikkeld door BURO210